Varukorg

Din varukorg är tom.

Gildans Miljöpolicy

Miljöpolicy

Gildan har en ledande roll i arbetet för ett hållbart och en framtida praxis på miljöområdet. Bland de nyheter som Gildan genomfört under senare år är driften av ett biologiskt vattenreningssystem i Honduras en av de största. Användning av säkra och rena energieffektiva tillverkningsprocesser och insatsvaror har också prioriterats högt.

Gildan är ett av få företag i sin bransch som har definierade riktlinjer samt krav för leverans av alla kemikalier, färger och material som används i produktionen. Leveranserna är ständigt övervakade samt godkända av ansvarig myndighet, allt för att inte medföra några negativa effekter för hälsa och miljö. Dessutom är produktionsprocessen under ständig kontroll, för att säkerställa minskad energi- och vattenförbrukning samt för att minimera utsläpp.
Redan i januari 2003 antog Gildan en miljöpolicy som innebär ett stort engagemang för skyddet av miljön och bevarandet av naturresurser.

Etik & Arbetsmiljö

Gildan har mycket höga krav på etik och arbetsmiljö, de strävar ständigt efter att vara en socialt ansvarstagande arbetsgivare. Gildans Social Compliance Program för arbetsförhållanden och arbetsvillkor är utformat för att säkerhetsställa att alla anläggningarna uppfyller sina internt strikta regler samt de lokala och internationella lagarna. Policyn följer även Worldwide Responsible Apparel Production (WRAP) och Fair Labor Association (FLA).

Klicka här för att se Gildans miljöpolicy.
Allmän information om Gildans syn på miljön finner vi här.

WRAP

Gildans ursprungliga WRAP certifiering resulterade i en omfattande och oberoende granskning utfört av Bureau Veritas Quality International.
WRAP är en oberoende, icke vinstdrivande organisation som ägnar sig åt marknadsföring och certifiering av laglig, human och etisk tillverkning över hela världen. WRAP främjar en uppförandekod som garanterar att centrala arbetsförhållanden uppfylls och praktiseras alltifrån industrigolvet till ledningskorridorerna. WRAP är certifierade och granskas av en tredje oberoende part.

Läs mer om WRAP här

FLA

Gildan blev ackrediterade av Fair Labor Association (FLA) den 13 juni 2007. Bolaget var det första profilklädestillverkaren att få ackreditering.
FLA är en Washington-baserad ideell organisation vars mål är att främja anslutningen till internationella arbetsnormer och förbättra arbetsvillkoren i hela världen. Det är ett samarbete mellan företag, universitet samt icke-statliga organisationer som förbundit sig till en strikt uppförandekod i syfte att få tillverkningsanläggningar att överensstämma med FLA normer.

Gildans deltagande i FLA står för trovärdighet, tydlighet och visar på en öppen process för att följa rättvisa arbetsnormer. FLA ger årligen ut en offentlig rapport om dess medlemmar. Den strikta Workplace Code of Conduct kontrolleras utav både interna och externa oberoende revisioner.

FLA uppförandekod fokuserar sig på viktiga principer angående grundläggande arbetsnormer av International Labour Organization. Dessa omfattar förbud mot tvångsarbete, barnarbete, trakasserier, övergrepp, diskriminering, bestämmelser rörande hälsa och säkerhet, de anställdas rätt till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar, löner och förmåner, övertidsersättning, samt bestämmelser gällande arbetstider och övertidsarbete.

Läs mer om FLA här