Varukorg

Din varukorg är tom.

Gildan Stewardship

Gildan Stewardship är en uppförandekod som genomsyrar alla anställdas dagliga arbete.
Det är en övergripande affärsstrategi som understryker Gildans ansvar för alla anställda, för miljön, vårt samhälle och de produkter som vi tillverkar.
Våra fyra kärnvärden är: Människan-Miljö-Gemenskap-Produkt.

Människan

Gildan är branschledande när det gäller arbetsvillkor och arbetsförhållanden. Vi värdesätter våra medarbetare och värnar om att de skall känna sig trygga, behövda och ha en stimulerande arbetsmiljö. Alla skall känna sig välkomna oavsett etnicitet, religion eller kön. Hos Gildan är alla lika värda.

Miljö

Gildan har ett tydligt miljötänk som appliceras i vår dagliga verksamhet. Vi tänker på framtidens generationer och den miljö vi lever och arbetar i. Vi arbetar hårt för att bevara de befintliga miljöresurserna och minska den negativa påverkan av dessa. Gildans miljöprogram utförs i två centrala mål.
Minska vår naturpåverkan och samtidigt bevara de naturresurser som företaget använder.

Gemenskap

Gildan tillhör ofta de största arbetsgivarna på de platserna där vi är verksamma. Utöver löner och investeringar som i sin tur bidar till lokala ekonomiska utveklingen har Gildan också förbundit sig till att fortsätta spela en aktiv roll i samhället genom att öka bidrag och engagemang. Den låga läskunnigheten är ett hinder för att bygga en stark lokal arbetskraft. Utbildning är därför ett av Gildans nyckelområden.

Eftersom en del av produktionsländerna ofta är drabbade av naturkatastrofer. Har bolaget varit aktivt involverade i snabb humanitär hjälp vid behov.

Produkt

Gildan arbetar ansvarsfullt för att hålla tydlig produktlinje med hållbara lösningar. Produktsäkerhet är en prioritet på Gildan och vi ser till att våra produkter uppfyller de konsumentlagar, produktsäkerhet och förordningar som gäller.

I April 2004 blev Gildan som en av de första klädtillverkarna i Nordamerika erhållen Oeko-Tex Standard 100 certifiering. Denna certifiering är ett ytterligare bevis på att Gildan har förbundit sig att skydda hälsan hos sina konsumenter och att använda miljövänliga tillverkningsprocesser.

Till sist, Gildan har en tydlig vision av hur vårt dagliga arbete skall bedrivas för att inte påverka miljön negativt. Det är allas vårat ansvar att se till så att denna vision efterföljs.